Huisregels

 

 

Omgangsregels huisartsenpraktijk De Gors, voor u en voor ons

 

Wij gaan in huisartsenpraktijk De Gors respectvol met elkaar om. Medewerkers en patienten behandelen elkaar met respect en mogen elkaar hierop aanspreken.

 

Medewerkers en patiënten kennen hun eigen verantwoordelijkheid en mogen elkaar hierop aanspreken.

 

Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten. Dit betekent:

 

- dat er geen medisch-inhoudelijke gegevens verstrekt worden aan derden zonder medeweten en expliciete goedkeuring van de patiënt.

 

- dat er bij doorverwijzingen naar andere behandelaars in principe alleen gegevens verstrekt worden die relevant zijn voor de betreffende behandeling.

 

- er alleen in uitzonderingsgevallen van bovenstaande regel wordt afgeweken, namelijk wanneer er gevaar dreigt (voor zichzelf of voor anderen) en/of wanneer de patiënt wilsonbekwaam of ontoerekeningsvatbaar is.

 

Medewerkers dulden geen enkele vorm van agressief gedrag, zowel verbaal als non-verbaal. Als een medewerker zich onveilig voelt, wordt de politie ingeschakeld.

 

Medewerkers zijn als hulpverleners verplicht medische hulp te verlenen indien nodig en mogelijk. Zij kunnen niet gedwongen worden tot een bepaalde (be-) handeling, indien dit indruist tegen hun professionele beroepsnorm of -ethiek.

 

Bij klachten over (het functioneren van) een medewerker kan de patiënt hier een melding van maken. Dit kan rechtstreeks bij de medewerker, of bij de huisarts of door het invullen van een klachtenformulier. Er treedt een klachtenprocedure in werking, waarover u als patiënt altijd geïnformeerd wordt.

 

Contact

Spoednummer 0299 430886 TOETS 1
 

Huisartsenpraktijk De Gors

Lisdoddestraat 30D
1441 NN Purmerend
Telefoon:
0299 430886
Receptenlijn:
0299 430886 TOETS 2
Fax:
0299 434444
KvK:
75110989
NL41 INGB 0003 8622 10
Praktijk AGB: 01008861
www.huisartsenpraktijkdegors.nl
Routebeschrijving >

Zoek e-health toepassingen

Zoek e-health toepassingen