Tarieven huisartsenzorg

Vraagt u zich ook af of de zorg die u krijgt wel vergoed wordt?

Het is belangrijk dat u weet of uw zorgverzekeraar de zorg die u nodig heeft vergoedt. Uw huisarts weet niet hoe u verzekerd bent, maar vind het wel belangrijk dat u goed op de hoogte bent. Hier leest u hoe u kunt uitzoeken of uw zorgkosten vergoed worden.

 

Uw bezoek aan de huisarts

Uw zorgverzekeraar vergoedt altijd uw bezoek aan de huisarts. Huisartsenzorg zit in het basispakket. Er geldt geen eigen risico voor. Wel kunnen er kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts u voorschrijft en aan een extra onderzoek of behandeling waarvoor de huisarts u doorverwijst. Die zorg zit niet altijd in het basispakket, of valt onder uw eigen risico. Het kan dus zijn dat u moet (bij)betalen voor:

1 de medicijnen die de huisarts u voorschrijft

2 de behandeling door een medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog of andere zorgverlener waar de huisarts u naar verwijst.

3 Laboratorium- of röntgenonderzoek dat de huisarts u voorschrijft, hieronder valt ook kweekmateriaal  (bv na urineonderzoek) of materiaal verkregen na chirurgische ingreep dat opgestuurd wordt ter beoordeling.

4 een rijbewijskeuring

5 reizigersvaccinatie

 

Eigen risico

Als de huisarts medicijnen voorschrijft of u doorverwijst, krijgt u bijna altijd te maken met uw eigen risico. Dat betekent dat u de kosten zelf betaalt tot aan het maximum van uw eigen risico. In 2017 heeft iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico van 385 euro.

Het kan zijn dat u met het afsluiten van uw polis hebt gekozen voor een vrijwillig eigen risico, van bijvoorbeeld 100 euro. In dat geval betaalt u zelf de kosten van uw medicijnen of behandelingen tot aan het bedrag van 485 euro. Weet u niet zeker of u een vrijwillig eigen risico heeft? U vindt het op uw polisblad. U kunt het ook navragen bij uw zorgverzekeraar. Het eigen risico geldt altijd voor zorg uit de basisverzekering. Voor de zorg uit de meeste aanvullende verzekeringen geldt het eigen risico niet.

 

Check uw polis

Of de kosten boven het eigen risico wel, niet of gedeeltelijk vergoed worden, hangt ook af van uw zorgpolis. Als de huisarts u doorverwijst naar een medisch specialist of andere zorgverlener, check uw polis dan even op twee belangrijke zaken:

1 heeft u naast uw basisverzekering een aanvullende verzekering? Zo ja, welke kosten dekt die aanvullende verzekering en wat moet u zelf (bij-)betalen?

2 heeft uw zorgverzekeraar een contract met het ziekenhuis of de zorgverlener waarnaar de huisarts u verwijst? Zo niet, dan kan het zijn dat u moet bijbetalen.

 Inschrijfvergoedingen en Modules

Als Patiënt bent u ingeschreven bij een huisarts. voor deze inschrijving declareerd de huisarts per kwartaal een inschrijftarief bij uw zorgverzekeraar. U kunt dus ook maar bij één huisarts tegelijk ingeschreven staan. Deze inschrijving beschrijft beschikbaarheid van het integrale pakket aan huisartsgeneeskundige zorg, 24 uur per dag en 7 dagen per week, voor de bij de zorgaanbieder op naam ingeschreven verzekerden. Het tarief bij de prestatie "inschrijving" is een vergoeding voor de kosten van beschikbaarheid, waaronder die van avond-, nacht en weekend diensten, en een deel van de kosten van zorglevering. Deze kosten worden rechtstreeks door de huisarts ingediend bij de zorgverzekeraars, en zijn niet van invloed op uw eigen risico, maar worden wel vermeld op uw zorgkosten nota.

Samen met de inschrijftarieven worden ook Modules ingediend bij de zorgverzekeraar. Deze Modules zijn afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars over extra te leveren diensten in onze huisartsenpraktijk. Denk bijvoorbeeld aan de Module praktijkondersteuning, Module ouderenzorg en Module Accreditatie/kwaliteit. Ook deze Modules worden vermeld op uw zorgkosten nota maar zijn niet van invloed op uw eigen risico.

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u?

Veel patiënten hebben vragen over de zorgnota's die zij ontvangen uit het ziekenhuis. Tot voor kort was het zo dat op zorgnota's ingewikkelde codes stonden en het voor de patiënt niet duidelijk was hoe de rekening was opgebouwd. Minister Schippers heeft vorig jaar met de zorgverzekeraars afgesproken dat het specialisme van de behandelaar, de diagnose, de naam van de zorgaanbieder, de kosten en de handelingen die zijn uitgevoerd op de nota komen te staan. Door de nieuwe zorgnota's kan de patiënt beter nagaan wat er aan zorg geleverd is.

Gespecificeerde zorgnota

Voor behandelingen in ziekenhuizen die vanaf 1 juni 2014 zijn gestart, ontvangen patiënten een gespecificeerde zorgnota. Verzekerden kunnen op de website van hun zorgverzekeraar, via de "mijn-omgeving", de vernieuwde zorgnota raadplegen. Vanaf medio augustus ontvangen verzekerden de eerste vernieuwde zorgnota's van behandelingen. Over maximaal een jaar zullen alle zorgnota's de nieuwe informatie bevatten.

Website

De Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn gezamenlijk een website gestart: http://www.dezorgnota.nl  Deze website is speciaal bedoeld om patiënten en verzekerden uitleg te geven over de inhoud van de vernieuwde zorgnota en veel gestelde vragen over de zorgkosten te beantwoorden.

Contact

Spoednummer 0299 430886 TOETS 1
 

Huisartsenpraktijk De Gors

Lisdoddestraat 30D
1441 NN Purmerend
Telefoon:
0299 430886
Receptenlijn:
0299 430886 TOETS 2
Fax:
0299 434444
KvK:
75110989
NL41 INGB 0003 8622 10
Praktijk AGB: 01008861
www.huisartsenpraktijkdegors.nl
Routebeschrijving >

Zoek e-health toepassingen

Zoek e-health toepassingen