Onderzoek naar hart- en vaatziekten

Het CVRM spreekuur is bedoeld voor patienten met hart -en vaatziekten of een verhoogd risico op het krijgen van hart -en vaatziekten. Onder hart -en vaatziekten verstaan we; hartinfarct, hersenbloeding/infarct (CVA/TIA), hartkramp (Angina pectoris), adervernauwing in de benen. uitstulping van de aorta (aneurisma), aderverkalking. Patienten die bekend zijn met hart -en vaatziekten en niet meer onder controle zijn bij een specialist in het ziekenhuis, krijgen in 2017 een uitnodiging voor het CVRM spreekuur. Indien u in aanmerking denkt te komen voor dit spreekuur kan u ook zelf contact met ons opnemen. Ook patienten met een verhoogd risico komen in aanmerking voor het CVRM spreekuur. Onder risicofactoren verstaan we: een verhoogde bloeddruk, een verhoogd cholesterol gehalte, een verhoogde nuchtere suiker, roken, overgewicht of het voorkomen van hart -en vaatziekten op jonge leeftijd in de familie.