Praktijkinfo

 

Het consult bij uw huisarts of praktijkondersteuner wordt volledig vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Dit geldt ook voor onderzoek dat plaats vindt op de praktijk.

 

Onderzoek buiten de praktijk (zoals rontgenfotos of laboratoriumonderzoek) of bezoek aan een medisch specialist wordt veelal ook vergoed maar kan ten laste komen van uw wettelijk eigen risico. Raadpleeg bij twijfel uw zorgverzekeraar of uw polis.


08-04-2015